POPIS PORTALA (konstanto se ažurira)

Posrednički portal:
www.booking.com
Provizija:

Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija booking.com-a od 15% i marža bookilice od 7%.

Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

Isplate:
Booking.com vrši naplatu gostima, a nama isplaćuje najkasnije do 15. narednog mjeseca nakon izvršenja rezervacije. Odbijaju nam naknadu za transfere novca kao što to odbijaju i kada iznajmljivač direktno surađuje s njima. Ista iznosi cca. 1,5% od cijene.

Ako se iznajmljivač prijavio u program "GENIUS" booking.com-a gostu se daju dodatni popusti. Isti se dakako odbijaju od iznajmljivačeve cijene.

Uvjeti storniranja:

Za sve objekte postavljeni su sljedeći uvjeti storniranja: do 30 dana pred dolazak gost može besplatno stornirati rezervaciju, a nakon toga naplaćuje se 100% iznosa rezervacije.

Last-minute-rezervacije:

Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

PDV:

Iznajmljivač ne plaća PDV na proviziju booking.com-a ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.Posredničkiportal:
www.airbnb.com
Provizija:

Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija Airbnb-a od 15% i marža bookilice od 7%.

Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

Isplate:
Naplatu od gosta vrši Airbnb, a isplaćuje bookilici 24 sata nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu po primitku, ali najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od Airbnb-a.

Uvjeti storniranja:

Portal nudi više načina naplate regresa u slučaju storniranja. U svrhu što bolje prodaje odabrali smo način koji je prihvatljiv za gosta ali i za iznajmljivača: STROGI:
Gost može besplatno otkazati do 14 dana pred dolazak. Od 14.-7. dana pred dolazak plaća 50% iznosa rezervacije kao regres.  Kod kasnijeg storniranja plaća 100% iznosa. 

Ako iznajmljivač to želi može u dogovoru s bookilicom odabrati druge uvjete storniranja ukoliko se mogu uklopiti u "politiku" portala..

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije Airbnb-a ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.expedia.com
  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 18% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.
  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši Expedia i isplaćuje bookilici najkasnije 30 dana nakon dolaska gosta. Bookilica vrši isplate iznajmljivaču prvog mogućeg datuma isplate nakon primitka uplate od strane Expedie (v. ugovor).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice (v. opis za bookilicu u ovom popisu portala). Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete storniranja  na način da produži rok besplatnog storniranja u dogovoru s bookilicom. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
   www.homeaway.com - www.homeaway.co.uk - www.homeaway.au
  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 5% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Uz gore navedenu proviziju dodatno od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca. 15% ukupne naknade za ovaj portal od krajnje cijene koju plaća gost.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, pa se isplate vrše shodno ugovoru prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta (v. bookilica).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, u  dogovoru s bookilicom može iste promijeniti na način da produži besplatni rok za storniranje. 

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije homeaway-a ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:

  www.tripadvisor.com
  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija tripadvisor-a od 3% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Uz gore navedeno proviziju dodatno od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca.15% ukupne naknade za ovaj portal koju plaća gost.

  Isplate:
  Isplate bookilici se vr
  še 24 sata nakon dolaska gosta na odredište (check-in). Odbijaju naknadu za transfer novca, ali istu snosi bookilica. To je dobro za iznajmljivača jer njegova cijena koju je odredio u suradnji s bookilicom ostaje netaknuta. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, udogovoru s bookilicom može dozvoliti duži rok za besplatno storniranje. 

  No,portal svakako nalaže da gost do 61. dana prije dolaska uvijek ima pravo besplatno otkazati rezervaciju u roku od 24 sata nakon potvrde rezervacije ili nakon izrvšenja uplate avansa, bez da iznajmljivač ima pravo na bilo kakavregres. Na ovaj dio ne možemo utjecati.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije Tripadvisora ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.


  Posredničkiportal:

  www.holidaylettings.com
  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 3% od krajnje prodajne cijene i k tome još od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca.15% ukupne naknade za ovaj portal koja se odbija od krajnje cijene koju plaća gost.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Isplate se vr
  še 24 sata nakon dolaska gosta na odredište (check-in). Odbijaju naknadu za transfer novca, ali istu snosi bookilica. To je dobro za iznajmljivača jer njegova cijena koju je odredio u suradnji s bookilicom ostaje netaknuta. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.


  Posredničkiportal:

  www.housetrip.com
  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 3% od krajnje prodajnecijene i k tome još od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca.15% ukupne naknade za ovaj portal koja se odbija odkrajnje cijene koju plaća gost.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Isplate se vr
  še 24 sata nakon dolaskagosta na odredište (check-in). Odbijaju naknadu za transfer novca, ali istu snosi bookilica. To je dobro za iznajmljivača jer njegova cijena koju je odredio u suradnji s bookilicom ostaje netaknuta. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, udogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete po želji za ovaj portal. No, portal nalaže da gost do 61. dana prije dolaska uvijek ima pravo besplatno otkazati rezervaciju u roku od 24 sata nakon potvrde rezervacije ili nakon izvršenja uplate avansa, bez da iznajmljivač ima pravo na bilo kakav regres.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.


  Posredničkiportal:

  www.niumba.com
  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 3% od krajnje prodajnecijene i k tome još od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca.15% ukupne naknade za ovaj portal koja se odbija odkrajnje cijene koju plaća gost.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Isplate se vr
  še 24 sata nakon dolaska gosta na odredište (check-in). Odbijaju naknadu za transfer novca, ali istu snosi bookilica. To je dobro za iznajmljivača jer njegova cijena koju je odredio usuradnji s bookilicom ostaje netaknuta. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, udogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete po želji za ovaj portal. No, portal nalaže da gost do 61. dana prije dolaska uvijek ima pravo besplatno otkazati rezervaciju u roku od 24 sata nakon potvrde rezervacije ili nakon izvršenja uplate avansa, bez da iznajmljivač ima pravo na bilo kakav regres.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.


  Posredničkiportal:

  www.holidu.de
  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 15% od krajnje prodajne cijene koju plaća gost.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, pa se isplate vrše shodno ugovoru prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta.

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice, jer portal dozvoljava samo jednake uvjete storniranja za sve objekte jednog partnera.

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.


  Posredničkiportal:
   www.fewo-direkt.de

  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 5% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Uz gore navedenu proviziju dodatno od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca. 15% ukupne naknade za ovaj portal od krajnje cijene koju plaća gost.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, pa se isplate vrše shodno ugovoru prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta (v. bookilica).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, u  dogovoru s bookilicom može iste promijeniti na način da produži besplatni rok za storniranje. 

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije homeaway-a ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
   www.abritel.fr

  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 5% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Uz gore navedenu proviziju dodatno od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca. 15% ukupne naknade za ovaj portal od krajnje cijene koju plaća gost.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, pa se isplate vrše shodno ugovoru prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta (v. bookilica).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, u  dogovoru s bookilicom može iste promijeniti na način da produži besplatni rok za storniranje. 

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije homeaway-a ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
   www.homelidays.com - www.homelidays.it

  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 5% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Uz gore navedenu proviziju dodatno od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca. 15% ukupne naknade za ovaj portal od krajnje cijene koju plaća gost.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, pa se isplate vrše shodno ugovoru prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta (v. bookilica).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, u  dogovoru s bookilicom može iste promijeniti na način da produži besplatni rok za storniranje. 

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije homeaway-a ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
   www.vacationrentals.com

  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 5% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Uz gore navedenu proviziju dodatno od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca. 15% ukupne naknade za ovaj portal od krajnje cijene koju plaća gost.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, pa se isplate vrše shodno ugovoru prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta (v. bookilica).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, u  dogovoru s bookilicom može iste promijeniti na način da produži besplatni rok za storniranje. 

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije homeaway-a ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
   www.vrbo.com
  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 5% od krajnje prodajnecijene i k tome još od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknadaza rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se možeračunati prosječno s cca. 15% ukupne naknade za ovaj portal od krajnjecijene koju plaća gost.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, pa se isplate vrše shodno ugovoru prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta (v. bookilica).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objektepostavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, udogovoru s bookilicom može iste promijeniti po želji za ovaj portal. 

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
   www.e-domizil.de
  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 15% od krajnje prodajne cijene.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Isplate se vr
  še po ugovoru  bookilicom prvog mogućeg dana isplate nakon dolaska gosta na odredište.

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja bookilice, jer portal uvjetuje da budu isti za sve objekte jednog partnera.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.tourist-online.de

  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 15% od krajnje prodajne cijene.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Isplate se vr
  še 7-10 dana prije dolaska gosta a za kratkoročne rezervacije na dan dolaska. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja bookilice, jer portal uvjetuje da budu isti za sve objekte jednog partnera.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.atraveo.de
  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vršiisplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·      25% cijene kod storniranja do 42.dana prije dolaska gosta

  ·      60% cijene kod storniranja od 41.dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·      90% cijene kod storniranja od 27.dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.tuivillas.com - www.tui.com - www.tui.at - www.tui.nl - www.tui.be

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Organizator putovanja s letovima:
  www.adrialin.com - www.adrialin.de - www.kroatien-adrialin.de - www.adrialin.hu - www.adrialin.it - www.adrialin.si - www.adrialin.at - www.adrialin.cz - www.adrialin.sk - www.adrialin.pl - www.adrialin.fr - www.adrialin.co.uk - www.adrialin.dk - www.adrialin.se - www.adrialin.no - www.adrialin.ru - www.adrialin.hr
  Provizija:

  Portal svoju nadogradnju od cca. 10-20% naplaćuje gostu u krajnjoj prodajnoj cijeni. Naplatu od gosta vrši portal, a isplaćuje nakon dolaska gosta na odredište. Isplate u mjesecima lipanj, srpanj i kolovoz su tjedno, a u ostalim mjesecima 1. i 15.. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala. Portal snosi sve transakcijske troškove pri isplati bookilici a bookilica pri isplati iznajmljivaču.

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja bookilice za sve objekte.

  Last-minute-rezervacije:

  Kod rezervacija unutar 30 dana pred dolazak gost ima rok od 24 sata za izvršiti uplatu. U tom slučaju iznajmljivač dobiva obavijest da je rezervacija pod opcijom.  Unutar ta 24 sata rezervacija se može besplatno stornirati,

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.lacommunity.com
  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 12% od krajnje prodajne cijene.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Isplate se vr
  še 24 sata nakon  dolaska gosta. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  Gost može besplatno stornirati do 25. dana pred dolazak, a zatim plaća puni iznos. Za kratkoročne rezervacije i rezervacije plaćene bankovnom doznakom vrijede uvjeti storniranja bookilice.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.tripvillas.com
  Provizija:

  Uzimaju 20% provizije od krajnje cijene koju plaća gost.
  Isplate: 
  Isplate se vr
  še 24 sata nakon  dolaska gosta. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  ·       do 90 dana prije dolaska plaćaju 50% s tim da odbijaju naknadu za obrađivanje od 200 USD (američkih dolara).

  ·      kod kasnijeg storniranja isplaćuju 100% iznosa rezervacije

  Za kratkoročne rezervacije i rezervacije plaćene bankovnom doznakom vrijede uvjeti storniranja bookilice.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:

  www.flipkey.com

  Provizija:

  Uzimaju proviziju od 3% od krajnje prodajne cijene i k tome još od gosta naplaćuju tzv. „booking fee“ što bi bila naknada za rezervaciju. Slobodni su u određivanju tog „booking fee“-a, ali se može računati prosječno s cca.15% ukupne naknade za ovaj portal koja se odbija od krajnje cijene koju plaća gost.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Isplate se vr
  še 24 sata nakon dolaska gosta na odredište (check-in). Odbijaju naknadu za transfer novca, ali istu snosi bookilica. To je dobro za iznajmljivača jer njegova cijena koju je odredio u suradnji s bookilicom ostaje netaknuta. bookilica vrši isplatu iznajmljivaču najkasnije dva radna dana nakon primitka uplate od strane portala.

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice. Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete po želji za ovaj portal. No, portal nalaže da gost do 61. dana prije dolaska uvijek ima pravo besplatno otkazati rezervaciju u roku od 24 sata nakon potvrde rezervacije ili nakon izvršenja uplate avansa, bez da iznajmljivač ima pravo na bilo kakav regres.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.


  Posredničkiportal:
  www.hometogo.de
  Provizija:

  bookilica je za svoje objekte ishodovala posebnu proviziju od samo 8% od krajnje cijene koju plaća gost.
  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši bookilica, a isplaćuje prvog mogućeg termina isplata nakon dolaska gosta na odredište. 

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja bookilice.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishoditii PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Mi organiziramo smještaj za gosta:
  www.bookilica.hr
  Provizija:

  Od krajnje cijene koju plaća gost uzimamo samo 7%. 

  Krajnju prodajnu cijenu dobivamo nadogradnjom naše marže i marže pojedinog prodajnog kanala na neto-cijenu koju odredi iznajmljivač. 

  Vršimo naplatu od gosta ili od povezanog prodajnog kanala, a isplaćujemo po sljedećem rasporedu:

  * Ako bookilica vrši naplatu od gosta, isplata ugovorenih iznosa Iznajmljivaču vrši se u Eurima prvog mogućeg dana isplate nakon dolaska gosta na odredište, tj. nakon početka ugovorenog razdoblja boravka gosta:
  – siječanj, veljača, ožujak, studeni, prosinac: svakog 1. u mjesecu 
  – travanj, svibanj, rujan, listopad: svakog 1. i 16. u mjesecu 
  – lipanj, srpanj, kolovoz: svakog 1., 8., 16. i 24. u mjesecu. 
  Ako dan isplate pada na subotu, nedjelju ili neradni dan, isplata se vrši sljedećeg mogućeg radnog dana.
  * Ukoliko naplatu od gosta obavlja drugi organizator smještaja ili putovanja ili posrednička agencija isplata ovisi o njihovom načinu isplata koji je vidljiv u ovom popisu. bookilica će izvršiti isplatu najkasnije dva radna dana po primitku iznosa od strane povezanog portala. 

  Uvjeti storniranja:

  Ako kod pojedinog povezanog portala nisu navedeni drugi uvjeti, regres se isplaćuje po sljedećoj tablici:
  u slučaju storniranja ili izostanka
  – od 30. do 14. dana prije ugovorenog dolaska gosta: 50 % iznajmljivačeve cijene boravka;
  – od 13. do 2. dana prije ugovorenog dolaska gosta: 80 % Iznajmljivačeve cijeneboravka; 
  - Kod kasnijeg storniranja ili izostanka gosta, odnosno jednostranog prekida rezervacije od strane gosta isplaćuje se 100% Iznajmljivačeve cijene boravka.

  Kod rezervacija plaćenih bankovnom doznakom uplata ima rok prispijeća na račun bookilice od sedam dana. Ako uplate ne stigne u navedenom roku, bookilica će stornirati dotičnu rezervaciju bez naknade za storniranje.

  U tzv. "last-minute"-segmentu, dakle dva mjesec pred dolazak gosta, uplate bankovnom doznakom gostu nisu dozvoljene. Kod takvih rezervacija gost ima rok od 24 sata za unos podataka o kreditnoj kartici u sustav bookilice. Ako to ne izvrši u navedenom roku, rezervacija se stornira nakon 24 sata, a iznajmljivač nema pravo na naknadu, jer ni bookilica nije ostvarila naplatu niti došla do podataka o kreditnoj kartici gosta.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.wotif.com

  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 18% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši portal i isplaćuje bookilici najkasnije 30 dana nakon dolaska gosta. Bookilica vrši isplate iznajmljivaču prvog mogućeg datuma isplate nakon primitka uplate od strane portala (v. ugovor).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice (v. opis za bookilicu u ovom popisu portala). Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete storniranja  na način da produži rok besplatnog storniranja u dogovoru s bookilicom. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.orbitz.com

  Provizija:

  Prodajnu cijenu koju plaća gost formiramo tako da se može isplatiti provizija portala od 18% i marža bookilice od 7%.

  Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.

  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši portal i isplaćuje bookilici najkasnije 30 dana nakon dolaska gosta. Bookilica vrši isplate iznajmljivaču prvog mogućeg datuma isplate nakon primitka uplate (v. ugovor).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice (v. opis za bookilicu u ovom popisu portala). Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete storniranja  na način da produži rok besplatnog storniranja u dogovoru s bookilicom. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.casamundo.de
  Provizija:

  Uzimanju 15% od krajnje cijene koju plaća gost.

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja bookilice.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.ab-in-den-urlaub.de

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.reisen24.com

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.reisen.de

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.ltur.com

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.bergeundmeer.de

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.opodo.de - www.opodo.com

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.edreams.de - www.edreams.com

  Provizija:

  Naplatu od gosta vrši portal a isplaćuje 3. dana nakon dolaska gosta na odredište. bookilica vrši isplatu najkasnije dva radna dana nakon što zaprimi uplatu od portala,

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja postavljeni od portal I nije ih moguće mijenjati:

  ·       25% cijene kod storniranja do 42. dana prije dolaska gosta

  ·       60% cijene kod storniranja od 41. dana do 28. dana prije dolaska gosta

  ·       90% cijene kod storniranja od 27. dana prije dolaska gosta ili ako se gost uopće ne pojavi

  Ovaj portal nikada ne isplaćuje 100% regresa.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.travelopo.com
  Provizija:

  Uzimaju 10% od krajnje cijene koju plaća gost.
  Isplate:
  bookilica prima isplate od strane portale i vrši iste prvog mogućeg dana isplata nakon dolaska gosta (shodno ugovoru).

  Uvjeti storniranja:

  Vrijede uvjeti storniranja bookilice.

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.travelocity.com

  Provizija:

  Uzimaju 18% od krajnje prodajne cijene koju plaća gost. Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.
  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši portal i isplaćuje bookilici najkasnije 30 dana nakon dolaska gosta. Bookilica vrši isplate iznajmljivaču prvog mogućeg datuma isplate nakon primitka uplate od strane portala (v. ugovor).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice (v. opis za bookilicu u ovom popisu portala). Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete storniranja po želji za ovaj portal. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.ebookers.com

  Provizija:

  Uzimaju 18% od krajnje prodajne cijene koju plaća gost. Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.
  Isplate:
  Naplatu od gosta vrši portal i isplaćuje bookilici najkasnije 30 dana nakon dolaska gosta. Bookilica vrši isplate iznajmljivaču prvog mogućeg datuma isplate nakon primitka uplate od strane portala (v. ugovor).

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice (v. opis za bookilicu u ovom popisu portala). Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete storniranja po želji za ovaj portal. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.hotels.com

  Provizija:

  Uzimaju 18% od krajnje prodajne cijene koju plaća gost. Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.
  Isplate:
  Za isplate se orijentiraju po datumu odlaska gosta. Isplate se vr
  še najkasnije u roku od 30 dana nakon datuma odlaska gosta. 

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice (v. opis za bookilicu u ovom popisu portala). Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete storniranja po želji za ovaj portal. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.

  Posredničkiportal:
  www.hotwire.com

  Provizija:

  Uzimaju 18% od krajnje prodajne cijene koju plaća gost. Od cijene iznajmljivača se ne odbija ništa.
  Isplate:
  Za isplate se orijentiraju po datumu odlaska gosta. Isplate se vr
  še najkasnije u roku od 30 dana nakon datuma odlaska gosta. 

  Uvjeti storniranja:

  Za sve objekte postavljeni su uvjeti storniranja bookilice (v. opis za bookilicu u ovom popisu portala). Ako iznajmljivač to želi, u dogovoru s bookilicom može promijeniti uvjete storniranja po želji za ovaj portal. 

  PDV:

  Iznajmljivač ne plaća PDV na provizije portala ni na maržu bookilice i nije dužan ishodovati PDV-identifikacijski broj. To je jedna od prednosti u suradnji s bookilicom.