ČESTA PITANJA

Mogu li imati vlastite rezervacije ako koristim bookilicu?

Da, možete imati i vlastite rezervacije. Bitno je samo da prije potvrđivanja istih unesete popunjenje u sustav bookilice ili ga dojavite putem telefona. I to je sve. Bez ažurnog kalendara ne možete surađivati s tolikim brojem prodajnih kanala u isto vrijeme.


Moram li primati kratke rezervacije?

Ne. Vi odlučujete kako želite poslovati i određujete svoje uvjete glede rezervacija.


Mogu li mijenjati cijene tijekom poslovanja?

Da. Cijene možete samostalno mijenjati unutar sustava po Vašoj želji (za nadolazeće rezervacije).


Mogu li i dalje surađivati s lokalnom agencijom ili drugim agencijama/portalima koji nisu u sustavu bookilice?

Možete. Samo s istima morate raditi na upit, tj. prije potvrđivanja njihovih rezervacija morate unijeti popunjenje u sustav bookilice ako je razdoblje slobodno. Tek tada možete potvrditi takvu rezervaciju.


Već imam neke rezervacije na navedenim portalima. Mogu li ih zadržati?

Možete ih zadržati i bookilica na njih ne zaračunava nikakvu naknadu. Vaše rezervacije se samo upisuju u sustav kao vlastita popunjenja, ali mi s njima nemamo ništa.


Kako se vrši isplata?

Isplate se vrše redovno shodno našem ugovoru kojeg imate na uvid tijekom registracije. Detaljne načine isplata pojedinih povezanih prodajnih kanala imate na uvid u popisu portala.


Moj objekt je već na nekom od navedenih portala. Moram li ga brisati?

Ne, nikako. Postojeće objekte na pojedinim portalima samo predajte na upravljanje bookilici. Vaš objekt ostaje i dalje u prodaji s opisima, fotografijama i komentarima. 


Tko određuje uvjete plaćanja i storniranja?

Svaki portal i svaka agencija imaju svoju „politiku” u koju se moramo uklopiti, no uvijek ćemo poštovati Vaše uvjete i želje i uklopiti ih koliko god bude moguće. Naši stručnjaci će u dogovoru s Vama učinti sve da Vi budete zadovoljni. Uvjete storniranja i isplata pojedinih povezanih prodajnih kanala imate na uvid u popisu portala.


Jesam li vezan ugovorom, tj. što ako želim prekinuti suradnju?

Mi Vas želimo uvjeriti u naše prednosti, a ne prisiljavati na nešto. Ako želite prekinuti suradnju, dovoljan je pisani otkaz i odmah ćemo ukloniti Vaš objekt iz prodaje. Uvjet je  da postojeće rezervacije ispoštujete shodno ugovoru.


Moram li plaćati bookilici bilo kakve naknade ili provizije?

Ne. Vi bookilici ne plaćate ništa, ni sada ni kasnije. bookilica formira krajnju cijenu te svoju naknadu od samo 7% i eventualnu proviziju prodajnog kanala zaračunava gostu.


Moram li za poslovanje s bookilicom ishodovati PDV-identifikacijski broj?

Ne. bookilica djeluje u svoje ime i za svoj račun kao švicarski organizator smještaja za internacionalne goste i ne plaćate PDV na naknadu bookilice ni na provizije povezanih portala.


Moj objekt je već na nekima od navedenih portala. Kako ću ga predati na upravljanje bookilici? 

Vrlo jednostavno, iako se razlikuje od portala do portala. Opis procedure dobit ćete putem e-maila nakon registracije.Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno se obratite našim stručnjacima na besplatni telefon 0800-03 03